متن تسلیت 2

 

«هر که آمد به جهان نقش زوالی دارد»

سرکار خانم/جناب آقای

   بی گمان درگذشت .............. بزرگوارتان گرد غم برچهره تان پاشیده است. رسم روزگار است که بارها و بارها همه را به چنین آزمونهای سختی می آزماید، این فقدان بزرگ را صمیمانه تسلیت گفته و سربلندی و شکیباییتان را در این کارزار از ایزد منان خواستارم.

     باشد که روح بلند این عزیز از دست رفته در بارگاه امن الهی و در جوار رحمتش جاودان بیاساید.

سرکار خانم/جناب آقای

   ضایعه درگذشت ........ بزرگوارتان را صیمانه تسلیت می گویم و از ایزد منان خواستارم که روح پاک آن بزرگوار را در پناه رحمت متعالی خود جاودانه سازد و آرام و شکیب نصیب بازماندگان داغدارش نماید. 

« تسلیت واژه کوچکی است در این فقدان بزرگ»

 سرکار خانم/جناب آقای

 ضایعه درگذشت .................. بزرگوارتان را صمیمانه تسلیت می گویم و از ایزد منان خواستارم که با رحمت عظیم خود روح پاک و آزاده آن عزیز را در خلد برین میهمان رستگاران کند.

 باشدکه شما و همه بازماندگان در این آزمون سخت، شکیبا و استوار بر تقدیر حضرت حق تسلیم و مزین به مقام صبر جمیل شوید

/ 0 نظر / 33 بازدید