سخنان امام خمینی درمورد اسرائیل به نقل از سایت shafaf.ir

بازخوانی دیدگاه امام راحل (ر ه )درباره رژیم صهیونیستی
لازم است بر دول اسلامى خصوصا بخصوص بر سایر مسلمین عموما، که دفع این‏ماده فساد را به هر نحو که امکان دارد بنمایند.
کلمات قصارحضرت امام خمینى

اوامر امام خمینی (ره) درخصوص اسرائیل
من طرفدارى از طرح استقلال اسرائیل و شناسایى او را، براى مسلمانان یک‏فاجعه و براى دولتهاى اسلامى یک انفجار مى‏دانم.

دولت غاصب اسرائیل با هدفهایى که دارد، براى اسلام و ممالک مسلمین خطرعظیم دارد.

برادران و خواهران باید بدانند که آمریکا و اسرائیل با اساس اسلام دشمنند.

خیال ابلهانه اسرائیل بزرگ، آنان را به هر جنایتى مى‏کشاند.

ملتهاى برادر عرب، و برادران لبنان و فلسطین بدانند که هر چه بدبختى دارنداز اسرائیل و آمریکاست.

اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود.
بر هر مسلمانى لازم است که خود را علیه اسرائیل مجهز کند.

کسانى که از اسرائیل حمایت مى‏کنند باید بدانند که افعى گزنده را در حمایت‏خود قوى مى‏کنند.

از اسرائیل، این دشمن اسلام و عرب جانبدارى نکنید، که این افعى افسرده اگردستش برسد بر صغیر و کبیر شما رحم نمى‏کند.

ما اسرائیل را رد خواهیم کرد و هیچ رابطه‏اى با او نخواهیم داشت ; او دولت‏غاصب است و با ما دشمن.
ما با اسرائیل چون غاصب است و در حال جنگ است با مسلمین، روابطى نخواهیم‏داشت.

اسرائیل مطرود ماست ;و ما براى همیشه نه نفت به او مى‏دهیم و نه آن را به‏هیچ وجه به رسمیت مى‏شناسیم.

تا ملتهاى اسلامى و مستضعفان جهان بر ضد مستکبران جهانى و بچه‏هاى آنان، خصوصااسرائیل غاصب قیام نکنند،دست جنایتکار آنان از کشورهاى اسلامى کوتاه نخواهدشد.

اسرائیل غاصب است و هرچه زودتر باید فلسطین را ترک کند. و تنها راه حل‏این است که برادران فلسطینى هر چه زودتر این ماده فساد را نابود گردانند وریشه استعمار را در منطقه قطع کنند، تا آرامش به منطقه بازگردد.

وظیفه ملت غیور ایران است که از منافع آمریکا و اسرائیل در ایران جلوگیرى‏کرده، و آن را مورد هجوم قرار دهند.

دولتهاى ممالک نفت‏خیز اسلامى لازم است از نفت و دیگر امکاناتى که در اختیاردارند، به عنوان حربه علیه اسرائیل و استعمارگران استفاده کنند.

لازم است بر دول اسلامى خصوصا بخصوص بر سایر مسلمین عموما، که دفع این‏ماده فساد را به هر نحو که امکان دارد بنمایند.

این ماده فساد که در قلب ممالک اسلامى، با پشتیبانى دول بزرگ جایگزین شده‏است و ریشه‏هاى فسادش هر روز ممالک اسلامى را تهدید مى‏کند، باید با همت‏ممالک اسلامى و ملل بزرگ اسلام ریشه کن شود.

این ماده فساد که در قلب ممالک اسلامى، با پشتیبانى دول بزرگ جایگزین شده‏است و ریشه‏هاى فسادش هر روز ممالک اسلامى را تهدید مى‏کند، باید با همت‏ممالک اسلامى و ملل بزرگ اسلام ریشه کن شود.
/ 1 نظر / 496 بازدید
الهام

عالی بود ممنون موفق باشید