سخنان امام و مقام معظم رهبری درمورد نماز جمعه

 
سخنان مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی )ره( درمورد نماز جمعه
توسط : 6360284
 سخنان حضرت امام خمینی(ره)

نماز جمعه پشتوانه انقلاب و دژ محکم اسلام است.
 نماز جمعه ثمره خون شهیدان است.
یکی از برکات این نهضت و انقلاب همین اقامه نماز جمعه هاست.
 نماز جمعه نمایشی از قدرت سیاسی و اجتماعی اسلام است.
6نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق تعالی به نظام جمهوری اسلامی است.
 نماز جمعه نعمت بزرگی است که در اختیار ماست اگر این نعمت را قدر دانستیم خداوند برکات آن را افزون می سازد

سخنان مقام معظم رهبری
نماز جمعه یادگار همیشه جاوید امام خمینی(ره) است.
ما نماز جمعه را از انقلاب و امام داریم

 نماز جمعه کانون بسیج مردم است.
 نماز جمعه یکی از بزرگترین معجزه این انقلاب است.
 نماز جمعه یادگار ارزشمند امام و حاصل خون پاک شهیدان اسلام است.
نماز جمعه است که دلها را محکم و ایمانها را قوی می کند.
 نماز های جمعه، قوام معنوی و حصار ایمانی جامعه را حفظ خواهد کرد.
نماز‌های جمعه،نقش بسیار بزرگی در موفقیتهای این ملت ایفا کرده اند.
نمازجمعه،مظهر وحدت دلها و نیتها است.
نمازجمعه،دریچه‌ای دلگشا به سوی معنویت و آگاهی است.
به آحاد مردم عرض می کنم که نماز جمعه را مأمن و ملجأ دل و جان خودتان بدانید.


سخنان رئیس جمهور محترم و مردمی دکتر احمدی نژاد:

 نهاد نماز جمعه آزاد ترین تریبون کشور است.
نماز جمعه، سنگر خنثی سازی هجمه بدخواهان علیه دولت است.

شنبه 27/4/1388 - 15:51
 برگرفته از سایت تبیان
/ 0 نظر / 526 بازدید